Δείτε την παρουσίαση του αγώνα από την ΕΡΤ (μεταβείτε στη χρονική στιγμή 2:55)