Υπό την Αιγίδα/Under the Auspices:

              

 

Χορηγοί/Sponsors

            

 

Υποστηρικτικές Ομάδες/Supporting Teams

     

 

Χορηγοί Επικοινωνίας/Media Sponsors

   I-Run   

 

Για τη στήριξη του συλλόγου "ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ"/ For supporting "ORAMA ELPIDAS"