Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων μαζικού αθλητισμού εκτός σταδίων χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων και χωρίς να υφίστανται περιορισμοί στο πλαίσιο της πανδημίας.