Αποτελέσματα-Πιστοποιητικά Επίδοσης: 10Km, 5Km, 2.5Km 

Η διαδρομή είναι πιστοποιημένη από την AIMS International και την IAAF