Αποτελέσματα και πιστοποιητικά: Αγώνας δρόμου 10 Km, Αγώνας δρόμου 5 Km, Αγώνας δρόμου 2,5 Km

Η διαδρομή είναι πιστοποιημένη από την AIMS International και την IAAF