Αποτελέσματα και πιστοποιητικά επίδοσης: 10Km, 5Km, 2,5Km

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022

Αγωνιστικές διαδρομές: 10 Km, 5 Km και 2,5 Km

Η διαδρομή είναι πιστοποιημένη από την AIMS International και την IAAF