Υπό την Αιγίδα/Under the Auspices:

      

 

Μέγας Χορηγός/Mega Sponsor

   

 

Επίσημοι Χορηγοί Pasta Party/Pasta Party Official Sponsors 

   

 

Επίσημοι Χορηγοί/Official Sponsors

 

Υποστηρικτές/Supporters

 

 

Υποστηρικτικές Ομάδες/Supporting Teams

   

 

Χορηγοί Επικοινωνίας/Media Sponsors

        

 

Για τη στήριξη/For supporting: