Υπό την Αιγίδα/Under the Auspices:

              

 

Χορηγοί/Sponsors

   

 

Χορηγοί Επικοινωνίας/Media Sponsors

   I-Run

 

Για τη στήριξη του συλλόγου "ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ"/ For supporting "ORAMA ELPIDAS"