ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ελληνικά κεφαλαία γράμματα

Please if you are a foreigner use Latin characters

Τομέας Απασχόλησης/Job Section

Πριν τη διοργάνωση

Ημέρα Αγώνα (διαθεσιμότητα υποχρεωτική)/Race Day (avaliability required)

Σε περίπτωση κινδύνου παρακαλώ επικοινωνήστε/In case of emergency please contact